top of page
positive-mother-and-daughter-enjoying-dramatic-view.jpg

Обгрижване

Liga Plus

Лица за полагане на грижи в Германия

medium-shot-nurse-and-man-posing.jpg
Целта на Агенцията по заетостта Liga Plus е да осигури на възрастните хора в Германия професионална грижа и подкрепа при водене на домакинството. Помогнете ни в това!
Ако имате опит в грижите за възрастни хора или искате да го придобиете, обичате да работите с хора и за хора, Вашите близки хвалят Вашата кухня и воденето на домакинството е ежедневие за Вас (дори и като нас да не сте перфектна домакиня), тогава Вие сте човекът, когото търсим.

Liga Plus осигурява домашни грижи за германците в напреднала възраст. От името на възрастните хора, които се нуждаят от ежедневна подкрепа и помощ през есента на живота си, ние набираме, наемаме и делегираме лица за обгрижване на възрастни хора за работа в чужбина. Осигуряваме легална и напълно безопасна форма на сътрудничество, а също така организираме пътуване до Германия и престой в чужбина.

Екипът ни се състои от опитни специалисти в набирането, наемането на работа и делегирането на лица за обгрижване на възрастни хора за работа в Германия. Ние познаваме добре както полския, така и немския пазар на услуги за грижи. Натрупахме опит в продължение на последните 5 години, всеки ден разширявайки знанията и уменията си, благодарение на което вече можем да Ви предложим най-добрите оферти за работа за обгрижване на възрастни хора.

Ценностите, от които се ръководим в ежедневната ни работа са: коректност, безопасност и индивидуален подход към всяко наето при нас лице. На тези ценности изграждаме сътрудничество с лицата, полагащи грижи за възрастни хора. Благодарение на тези ценности можем да се радваме на доверието както на нашите немски клиенти, така и на партньорите на Liga Plus, които не само непрекъснато си сътрудничат с нас от много години, но и препоръчват нашата фирма на своите близки. Такива препоръки са най-голямата награда за нас!
Nasz zespół to doświadczeni specjaliści z zakresu rekrutowania, zatrudniania i delegowania opiekunów osób starszych do pracy w Niemczech. Dobrze znamy zarówno polski, jak i niemiecki rynek usług opiekuńczych.

Wartości, którymi kierujemy się w naszej codziennej pracy, to: uczciwość, bezpieczeństwo i indywidualne podejście do każdej osoby u nas zatrudnionej. Na tych wartościach budujemy współpracę z opiekunami osób starszych. Dzięki tym wartościom możemy cieszyć się zaufaniem zarówno naszych niemieckich podopiecznych, jak i opiekunów Liga Plus, którzy nie tylko współpracują z nami nieprzerwanie od wielu lat, ale także polecają naszą firmę swoim bliskim. Takie rekomendacje to dla nas największa nagroda!

Свържете се с нас–ще Ви позвъним!

Оферти за работа

Спешна поръчка

Заместване

Имате въпроси?

Позвънете ми

+ 48 662 199 354

Liga Plus осигурява застраховка по време на договора (Карта EHIC и A1). Полицата покрива разходи за лечение и неочаквани пътни разходи. Пакетът от застрахователни обезщетения е обширен. Хората, които си сътрудничат с нас, имат усещането, че в случай на злополука в Германия ще получат професионална и безплатна медицинска помощ.

Етапи на процеса за набиране на персонал

1

Регистриране по телефон или по имейл

2

Проверка на нивото на владеене на немски език

3

Представяне на поръчката

4

Организиране на пътуването и престоя по поръчката 

bottom of page